Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Միդչէլ Տօնալտ
Title: Ամուրիի մը երազները կամ սրտի գիրք մը
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Հեղինակ Իք. Մարվէլ: Թարգմանեց յանկլիականէն Մ. Մամուրեան: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Գրքի առաջաբանում նշված է «Կեղծանունն է Իք. Մալվէլ, բուն անունն է Տօնալտ Կ. Միդչէլ»:
Շարվ.՝ 17x10 սմ։
146 էջ։
File size: 28 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia