Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լըֆէպր Րընէ
Title: Բարիզն յԱմերիկա
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1876
Notes: Հատոր առաջին: Հատորի տվյալը վերցվել է բնագրի վերջից: Հեղինակ բժիշկ Րընէ-Լըֆէպրը, Բարիզեան Ֆրանսայի հարկ վճարողներու եւ Բարիզի կառավարեալներու ընկերութենէ, անդամ Եղբայրսիրական, Նուագասիրական, եւ այլն ընկերութեանց: Թարգմանեց Գ. Մսերեան 31րդ տպագրութենէն: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Գ. Զարբհանալյանը հեղինակը նշել է Ե. Լապուլեյ Գաղղիացի: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար:
Շարվ. 16x10 սմ։
176 էջ։
File size: 32,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-2135
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia