Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ֆէօյէ Օկտավ
Title: Պ. տը Գամօր
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1876
Notes: Հատոր երկրորդ: Հեղինակ Օգթավ Ֆէօյեէ: Թարգմանեաց Գր. Չիլինկիրեան: Տէր եւ հրատարակիչ Տ. Յ. Տէտէեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1877:
Շարվ.` 15x10 սմ։
156 էջ։
File size: 31,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia