Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Շահինեան, Յովհաննէս
Title: Տէր իմ Յիսուս
Publisher (standardized): տպ. Տետեյան եղբ.
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Եղբարց Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1855
Notes: Անարատ աստուածախօսութիւն դիմառնաբար ընդդէմ Հռովմայ պապիցն ինքնասահման առաքելապետութեան եւ անհիմն վիմութեան:
Շարվ. 12x9 սմ։
111 էջ։
File size: 25,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia