Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մոլիէր Ժան Բատիստ
Title: Լը Պարպուլիէ
Publisher (standardized): տպագր. Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1864
Notes: Կատակերգութիւն Մոլիէրի: Մէկ արարուածով: Թարգմանեաց Տիգրան Գարագաշեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար:
Տպակից է՝ Վալերիա (1864) գրքին:
Շարվ. 15x9 սմ։
16 էջ:
File size: 5,35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-2334
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia