Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ըփհամ Թովմաս
Title: Տարերք իմացական փիլիսոփայութեան համառօտ
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆֆիթի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի Զմիւռնիա
Year of Publication: 1851
Notes: Վարժարաններու եւ բարձրագոյն դպրոցներու համար:
Յօրինեաց Թովմաս Ք. Ըփհամ վարժապետ իմացական եւ բարոյական փիլիսոփայութեան ի վարժարանին որ ի Պրունսվիք յԱմերիկա: Թարգմանեաց յանգղիականէն Ա. Ղազարոս Պ.:
Թվայնացված օրինակում կա տպագրական սխալ՝ 287 էջի փոխարեն տպագրված է 187:
Շարվ. 16x10 սմ։
ԻԹ, 524 էջ:
File size: 115 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia