փակիր գրադարանի այս բաժինը Թեհրան
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածաշունչ(1896)