փակիր գրադարանի այս բաժինը Նոր Նախիջևան
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի և Ազգիս Հայոց ՌՅԼԲ-1332 (1882, Նոր Նախիջևան )