Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Թուաբանութիւն Գրուբէ գերմանացի մանկավարժի դրութեամբ
Publisher (standardized): տպ. Բակստի
Publisher (as it is on book): Բակստի տպարանումը
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1869
Notes: Տպագրութիւն Մ. Ս. Սանասարեանցի: Պետերբուրգի հայ ուսանողների աշխատասիրութիւններից: Շապիկը՝ գծափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ Յօգուտ մարդասիրական ընկերութեան յանուն Ս. Գրիգորի Լուսաւորչին Հայաստանի, որ ի Բաքու: Բնագրից առաջ՝ ՙԻ հայրապետութեան Տեառն Տեառն Գէորգայ սրբազնագոյն կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ծայրագոյն պատրիարգի համազգական նախամեծար Աթոռոյ Արարատեան առաքելական մայր եկեղեցւոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1870:
Շարվ.` 13x9 սմ։
XXXV, 160, 10 չհ. էջ։
File size: 43,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, Լեո-708
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia