փակիր գրադարանի այս բաժինը Ալեքսանդրապոլ
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Ջիվանու երգերը: Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Գութանաւորներ
Դիտել փաստաթուղթը Հայ աշուղներ
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Հայոց պարբերական մամուլը
Դիտել փաստաթուղթը Նունուֆար
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք երկրաչափութեան (1876)