Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սավալանեան, Տիգրան
Title: Պատասխանի ընդդէմ տետրակի Հ. Ռէմիճիօ Պուզէլլիին
Publisher (standardized): տպ. Ս. Հակոբյանց
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյ Յակոբեանց
Place (standardized): Երուսաղեմ
Place (as it is on book): Յերուսաղէմ
Year of Publication: 1865
Notes: Գրեաց Տ. Հ. Թ. Սավալանեանց տնօրեն դասատու հայկաբանութեան եւ քարտուղար սրբոյ աթոռոյս: Հրամանաւ եւ հաճութեամբ Տ. Տ. Եսայեայ սրբազան պատրիարգի եւ տնօրէն ժողովոյն 1865 յունիս 17:
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղասաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 17x9,5 սմ։
24 էջ։
File size: 10,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia