Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գազանճեան, Սուքիաս
Title: Արեւելեայց առ արեւմտեանս վերջնական պատասխանին պատասխան
Publisher (standardized): տպ. Սետայի Հագիգաթ լրագրի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սէտայը Հագըգէթ լրագրոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Գաղղիերէն բնագրէն թարգմանած: Գրքում ներառված է «Յորդոր առ ազգասէրս» հատվածը՝ առանձին էջակալությամբ:
Շարվ. 18x10,5 սմ։
53, 12 էջ։
File size: 29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia