Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Կիլիկիա պատրիարքը վէ էրմէնի գաթօլիքլէր կաթողիկոսու սէմահէթլիւ Անտոն Պետրոս Տօգուզունճու հազրէթլէրինին նամէի ուսումիսի
Publisher (standardized): տպ. Սետայի Հագիգաթ լրագրի
Publisher (as it is on book): Սէտայը հագըգէթ մաթպաասընտա թապ օլունտու
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1873
Notes: Էրմէնի ճէտէն թէրճիւմէ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Կիլիկիայի եւ հայ կաթոլիկների պատրիարք կաթողիկոս Անտոն-Պետրոս 9-րդի ընդհանրական կոնդակը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Շարվ. 17,5x10,5 սմ։
15 էջ։
File size: 9,86 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-171
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia