Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Փաշաեան, Յակոբ Յ.
Title: Միֆթահ իւլ-իւլում
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1873
Notes: Եանի քիթապէթը Օսմանիյէի սուհուլէթլէ թահսիլիչիւն փէք գօլայ պիր ուսուլ: Էսէրի Յակոբ Յ. Փաշաեան: Թապը սանի:
Օսմաներենի դասագիրք: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար և օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 11x7 սմ։
Ը, (9-184) էջ։
File size: 50 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 149-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia