Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բարրօ Թեոդոր Հենրի
Title: Պարտք տղայոց կամ տղայոց իրենց ծնողաց ունեցած պարտաւորութիւնները
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Թարգմանեալ ի գաղղիական լեզուէ ի հայ բարբառ: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ նկար: Հեղինակի տվյալը վերցված է առաջաբանից:
Շարվ.` 13x7 սմ։
167 էջ։
File size: 22,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia