Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բէօմէ Էրնստ
Title: Մանկավարժական նամակներ
Publisher (standardized): տպ. Համբարձում Էնֆիաճյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Համբարձումայ Էնֆիաճեանց եւ ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1873
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Էրնստ Բէօմէի մանկավարժական նամակները: Թարգմանութիւն Ա. Նահապետեանի: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ.` 12x7 սմ։
IV, 1 չհ., 199 էջ։
File size: 25,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia