Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Պազէն մարաջախտին դատաստանը
Publisher (standardized): տպագր. Պետրոս Ճեզվեճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Պետրոս Ճէզվէճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Առաջին պատերազմական ատեան կռան-Թրիանօն պալատն ի Վէրսայլ: Գաղիական բնագրէն թարգմանեց Ա. Մուրատեան: Հրատարակիչ Մ. Խ. Եէմէնիճեան: Հատոր Ա: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 15x9 սմ։
Ը, (9-507), 8 չհ. էջ, գծագիր։
File size: 151 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, Լեո-1637
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia