Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովսէփեան, Մարուքէ
Title: Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին
Publisher (standardized): տպագր. Արամյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Արամեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը` զարդափակ: Հեղինակի տվյալը վերցված է բնագրի վերջից` Տպագրիչ Մարուգէ Ա. Յովսէփեան:
Շարվ. 14x8 սմ։
16 էջ։
File size: 3,40 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia