Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տըպէ Ա.
Title: Բնական պատմութիւն առն եւ կնոջ
Publisher (standardized): տպագր. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յովսեփայ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1873
Notes: Մարդկային հրէշներ: Թարգմանեաց Գաբրիէլ Գրասէրեան: Հեղինակի տվյալը վերցված է «Յառաջաբան»-ից: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Առողջաբանութիւն (1871); Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան (1876); Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ (1867) գրքերին:
Շարվ.` 16x9 սմ։
175 էջ, 6 ներդիր թ. նկ.։
File size: 45,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, 16127-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia