փակիր գրադարանի այս բաժինը 1876
Դիտել փաստաթուղթը Collection d'historiens Arméniens. T. 2
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Աբեղայի «Յիշատակ Հ. Սահակայ Հէքիմեան Մխիթարեան միանձին ծաղկաբար խամրեցելոյ»
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք ընտանեկան և առանձնական
Դիտել փաստաթուղթը Անեկդօտներ: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Անթօնին
Դիտել փաստաթուղթը Անտիոքի նիստերը վերարտադրուած եւ հրատարակուած Սմբատ Սպարապետի մահուան 600-ամեակի առթիվ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մտածութիւնք բանաստեղծականք
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին տարերք բնական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Ա)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Բ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Գ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Դ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Ե)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Զ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Է)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Ը)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Թ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Ժ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԺԱ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԺԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԺԹ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ Ի)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԻԱ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԻԲ)
Դիտել փաստաթուղթը Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ (1876, նիստ ԻԳ)
Դիտել փաստաթուղթը Արա Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարենիշ 1877 թուականին Քրիստոսի եւ 4368-4369 թուականին Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Արիւնալի մարքիզուհին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ի ռուսաց լեզուէ ի հայ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամութեան զոհեր
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզ պաթագհանէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Բարիզն յԱմերիկա: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Բնական բարոյական եւ մտաւորական դաստիարակութիւն մանկանց կաթէ կտրելէն մինչեւ 7 տարեկան հասակը ի պէտս Մարց
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք Հնդկաստանի կամ մերժեալ սէրէն գոյացած չորս սոսկալի վրէժխնդրութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Գայլ Վահան կամ 7րդ դարու համբաւաւոր խորագէտը
Դիտել փաստաթուղթը Գանձարան խրատուց
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիր
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մայրենի լէզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական խրատներ երեխաների մտաւորական եւ ֆիզիքական կրթութեան համար տանը եւ ուսումնարանումը
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայ լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Գործք առաքելոց (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակ մանկանց կամ վարժութիւնք ընթերցանութեան եւ բարոյական դասուց
Դիտել փաստաթուղթը Դրախտի ընտանիք
Դիտել փաստաթուղթը Երգագիր պատմութիւն հայոց կամ դաստիարակութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան ի հանդէս տասներորդ տարւոյն պարգեւաբաշխութեան Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան գիշերօթիկ վարժարանին
Դիտել փաստաթուղթը Երեք նկատմունք փրկչական սիրոյ վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան կամ դպրոց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Թա'լիմի գրաաթը 'Օսմանիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Էրմենիան վէ Կիւլիսթանը շարգիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թռչնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակ եւ խորհուրդ իւր
Դիտել փաստաթուղթը Ժէնըվիէվ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Ժօզէֆ Պալսամօ. Բժշկի մը յիշատակները: Հտ. 7
Դիտել փաստաթուղթը Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իմպէռ Կալլուա
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր Արեւելեան Եւրոպայի արդի վիճակին մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդաւոր կղզի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Խրատք ընտանեաց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ ի լիակատար կենսագրութենէ սրբազան հայրապետի Ներսիսի Ե. վեհափառ եւ ազգասէր կաթողիկոսի ամենայն Հայոց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդչէք
Դիտել փաստաթուղթը Կանոն ձեռնադրութեան եւ օծման կաթուղիկոսի եւ հայրապետի Ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնք ծխական դպրոցաց (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Կեանք հայ պանդխտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կտակագիր Սրբուհւոյ մայրապետի Նշանեան Գալֆայեանց վասն որբանոցի աղջկանց հաստատեալ ի Խասգիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Է
Դիտել փաստաթուղթը Կրթարան աւետարանական բանից: Դաս Ը
Դիտել փաստաթուղթը Կրիտիկան եւ նորա վերայ ունեցած մեզնից շատերի հասկացողութիւնը այլև պատասխան «Թռչնիկի»
Դիտել փաստաթուղթը Հաճի-Սաֆէր
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ սոփերք հայրենեաց գործքերի վերայ
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան 1873-1874 ամի առ Ազգային ժողով
Դիտել փաստաթուղթը Համարատուութիւն Ազգային կեդրոնական վարչութեան քաղաքական ժողովոյ 1874-75 եւ 1875-76 ամաց առ Ազգային ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Հանդէս տօնախմբութեան անուան վեհափառ հայրապետի ամենայն հայոց Տ. Տ. Գէորգայ Դ. եւ երկրորդ տարեդարձի բացման ճեմարանի Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ խորհրդոյն ժողովոյ բարձրագոյն հաստատեալ Մարդասիրական ընկերութեան, յանուն Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչի 'ի Բագու, հանդերձ յորդորաբանութեամբ և ճառիւք ատենադպրի Սարգսի Վարշամեանց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք ի Սուրբ Գրոց, յԵզնկայ, յԱգաթանգեղեայ, ի Բուզանդայ, յՈսկեբերանէ, ի Սեբերիանոսէ, ի Քրոնիկոնէն Եւսեբեայ, ի վեցօրէից Բարսղի, յերկուց Կիւրղից, ի Զգօնէ և յԵփրեմայ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյք թուաբանական խնդրոց նախապատրաստական եւ սիստեմատիկական ընթացից համար
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական կանոնք Օսմանեան պետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէի Մելիք շահ իլէ Կիւլլիւ Հանըմ թիւրքիւլէրի իլէ պէրապէր
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւիրակ Արարատեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճամբորդութիւն քրիստոնէին դէպ ի հանդերձեալ քաղաքը
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ խաչի տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն Դաւրէժից Նախիջեւան
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Բաբելոն ընդ Հայաստան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հովուական ամենապատիւ գերերջանիկ Անտոնի Պետրոսի Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց առ համօրէն արհիապատիւ արքեպիսկոպոսունս եւ եպիսկոպոսունս յարգոյ քահանայս եւ մեծարոյ ժողովուրդս պատրիարքութեան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մանանայ
Դիտել փաստաթուղթը Մանկտիք
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց ձեռնադրութեան կղերիկոսաց, սարկաւագաց եւ քահանայից եւ օրհնութեան աբեղայից, եւ տալոյ զգաւազան մասնաւոր եւ ծայրագոյն իշխանութեան վարդապետաց
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Մէզամիր
Դիտել փաստաթուղթը Միրզայ եւ Աննայ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս ծանօթութեան Աստուծոյ եւ անձի
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն վասն ընտրութեան օսմանեան երեսփոխանաց Կ. Պօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսի վերջին շաբաթ խաչի ճառ եւ կորուսելոց յիմարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթանք հայերէն լեզուի: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ գիտութեանց և արուեստից
Դիտել փաստաթուղթը Նկարագրութիւն Կովկասու
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան ցարդ եղածներէն տարբեր եւ դիւրուսոյց ոճով շինուած
Դիտել փաստաթուղթը Նոր դասագիրք տիեզերագրութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան բարոյական ուսմանց, ազգային գիտելեաց եւ զուարճալի պատմութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Շտեմարան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն մայրենի լեզուի (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Չօպան գըզլար
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պ. տը Գամօր: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն երկոտասան Կեսարաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831
Դիտել փաստաթուղթը Պարոյր կամ առումն Նինուէի
Դիտել փաստաթուղթը Պէպօ
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն օսմանեան (1876, 27 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն օսմանեան (1876, 47 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի հօր Սանատրուկ Հայոց թագաւորի Արշակունւոյ վախճանն կամ զկնի քսան ամաց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի միակ դստեր Սանատրկոյ արքային Հայոց Արշակունւոյ` եղբօր Արտաշէս մանկան փրկութիւն կամ զկնի տասն աւուրց
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ Դշխոյի եւ կուսի պատարագ
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք երկրաչափութեան (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Սոխակ Հայաստանի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ գիրքն ի՞նչպես սորվելու է
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ քահանայ կամ քահանայական սրբութիւնը ստանալու եւ կատարելագործելու հարկաւորութիւնը եւ միջոցները
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիրք գաւառական հարստահարութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն ֆիզիգայ Պօղոս Պատուելւոյն ի պէտս դպրոցականաց: Հտ. Ա (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Տօնացոյց ՌՊՀԶ նահանջ ամին գիր տարւոյ ԿԾ
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Հենրիկոսի պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուածք Գ դարուն
Դիտել փաստաթուղթը Քիւչիւք լուղէթ քիթապը
Դիտել փաստաթուղթը Քրիսթիյանըն կէլէճէք շէհիրէ տօղրու օլան եօլճուլուղու
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնեայ ընտանի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն պատմական
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Ռոստով)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԶ-ՌՅԻԷ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4369
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3984 եւս և տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4369 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1877