փակիր գրադարանի այս բաժինը 1899
Դիտել փաստաթուղթը «Ժողովրդական-պատկերազարդ» տարեցոյց 1900 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Дело турецкаго армянина Гульгульяна
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Աբրահամ Մամիկոնէից եպիսկոպոսն եւ իւր առ Վաչագան գրած թուղթն
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք յատկապէս պատրաստուած թրքերէն խօսող հայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Անանիա Թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց նմոյշներ
Դիտել փաստաթուղթը Անբաղդ վաճառականներ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Առողջապահութիւն վարժարաններու
Դիտել փաստաթուղթը Աւետարան ատենի (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Գէորգ Դ. մեծագործ կաթողիկոս ամենայն հայոց:Համառօտ կենսագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք մնացորդաց ըստ հնագոյն հայ թարգմանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Գլադստօն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն արդի աշխարհաբարի
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ բարձրագոյնս հաստատեալ Բագուայ Հայոց մարդասիրական ընկերութեան գրադարանի (1899)
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք աշխարհագրութեան ի պէտս նախակրթարանի դասուց ըստ նորագոյն վիճակագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Դիւան Հայոց Պատմութեան: Գիրք Դ
Դիտել փաստաթուղթը Եզիդի Մկրտչենց տունը
Դիտել փաստաթուղթը Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը: Մասն Ա-Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի 1900
Դիտել փաստաթուղթը Իսլամ
Դիտել փաստաթուղթը Խալիֆաթ
Դիտել փաստաթուղթը Խոսրովիկ թարգմանիչ
Դիտել փաստաթուղթը Կազմախօսութիւն, բնախօսութիւն եւ առողջապահութիւն ատամանց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Սալմաստի հայուհեաց բարեգործական «Րաֆֆի» ընկերութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի և Մ. Խորենացւոյ համեմատ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք, թուղթք եւ ընդդիմասցութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ կամ ծաղիկի կողովը
Դիտել փաստաթուղթը Յ. Պարոնեանի երկասիրութիւնները: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան
Դիտել փաստաթուղթը Տառապեալների ծառայ Ռօխը եւ նորա շունը