փակիր գրադարանի այս բաժինը 1858
Դիտել փաստաթուղթը Աթալա: Ռընէ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առ Տէր Յովհաննէս Վ. Բահտիեարեան գործակալ պատրիարգին Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին կանոն սաղմոսի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ քաղաքակրթութեան
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Աստղաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Աստուածպաշտութեան մարդուս հոգւոյն մէջ ծագիլն ու յառաջ երթալը (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Արայ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Բաղդատութիւն պատմութեան Մովսիսի Խորենացւոյ տպագրելոյն ի Վենետիկ ընդ երկուց ձեռագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Բամբակի մշակութեան վրայ հարկաւոր գիտելիք
Դիտել փաստաթուղթը Բարոյական վէպեր կամ տղոց սիրտը կրթելու յարմար պատմութիւններ: Հտ. Զ
Դիտել փաստաթուղթը Բնական պատմութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Բուսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք
Դիտել փաստաթուղթը Գանկաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Դիմագրաւ ընդդէմ սատան յարուցելոց ամենապատուական նախամայր մաքուր լեզուիս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Դքսուհի դը Շեվրեօզ
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ (1858, 1008 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Եէնի Ահտ քի Ինճիլի Շէրիֆ (1858, 429 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ելեկտրաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Եղիսաբեթ
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 1
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի: Մասն 3
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Երկրաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճաբանութիւնք Բալակիրեւի պալատական զուարճախօսին կայսեր ռուսաց Մեծին Պետրոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընթերցարան մանկանց, որ է հաւաքումն օգտակար նկարագրութիւններու, զուարճալի պատմութիւններու, պիտանի խրատներու, բարոյական առածներու եւ երգերու
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ կաղանդի օրվայ կամ նոր տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Լիկուռը նամ ազիզին էօլիւմ թէտարիքի եախօտ Պէտիլիյէ տաիր հագիգաթլար իւզէրինէ միւլահազալարը
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորեալները ու լուսաւորութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդատետր Սրբոյ պատարագին ըստ արարողութեան Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղրաբանութիւնք Նասրէտտին Խօճայի
Դիտել փաստաթուղթը Ծիսարան որ կոչի Մաշտոց
Դիտել փաստաթուղթը Կանժի մարքիզուհին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն Աղքատասիրաց ընկերութեան որ ի Միջագիւղ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կենդանի մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ բառարան տաճկերէն–հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Հայկ դիւցազն
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ձգողաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Ձմեռւան իրիկուններ կամ այլեւայլ բարոյական պատմութիւններ: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Սուրբ Հոգիին գործքին վրայով
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ զոր ասաց վարժապետ պարոն Յովհաննէս Ավդալեանց ի ժողովի անդամոց Հայկեան մարդասիրական ճեմարանին որ ի Կալկաթա
Դիտել փաստաթուղթը Ճավայի դատապարտեալք
Դիտել փաստաթուղթը Մագնիսաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Մէզամիր եախօտ սաղմոսլար
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմաի մուֆիտ
Դիտել փաստաթուղթը Միհրդատ
Դիտել փաստաթուղթը Միջակ վարդապետարան ուղղափառ հաւատոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մտնոլորտաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս մարդկային իրաւանց եւ պարտուց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն կանոնաց Ս. Մեսրոպեան ազգային վարժարանին որ ի Զմիւռնիա
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Նմանաբուժութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1858, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1858, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Գ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Դ
Դիտել փաստաթուղթը Նուագք: Հտ. Ե
Դիտել փաստաթուղթը Ողիմպիադա
Դիտել փաստաթուղթը Չորս եղանակք տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Գենովափէի դքսուհւոյն Բրիտանիոյ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ռոպէնսոնի Քռիւզօէ (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Պաւլոս եւ Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Պին պիր կիճէ եանի Շէհրիզատ Սուլթանըն Հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Ջերմաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Ռոդոլփ Հաւբերդունի
Դիտել փաստաթուղթը Սխալանք գրոցն՝ որ կոչի Վարդապետարան կրօնի
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբունք դաստիարակութեան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբն Ներսէս կամ Հայաստանի բարերարը
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյն Աիգոստինեայ Հիպպոնայ հայրապետի առանձնախօսութիւնք եւ առձեռնական
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն նամակաց
Դիտել փաստաթուղթը Վէպք զուարճալի անցից յորս պարունակին խրատական եւ իմաստալից ասացուածք
Դիտել փաստաթուղթը Վէրք Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Վիրգինիա
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 183 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք չափաբերութեան (1858, 240 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Տղայ կրթելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տոմար կամ օրացոյց ընտանեկան 1858 տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Րապպ վէ խէլաս էտիճիմիզ Յիսուս Քրիստոսուն եէնի ահտը (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Րուզնամէ 1859 վէ տօմարըմըզ միւճիպինճէ ՌՅԸ սէնէսինէ մախսուս
Դիտել փաստաթուղթը Ցաւալի պատմութիւն Քօնդ տը Սէնվիյլ ազնուականին
Դիտել փաստաթուղթը Քիմիաբանութիւն համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստիանոսին ու Քրիստինէին ճամբորդութիւնը աս աշխարհէս հանդերձեալը (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Կ.Պոլիս)