Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Գիտութիւն եւ ֆռանքլէն
Publisher (standardized): տպ. Արամ Աշճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ա. Աշճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1884
Notes: Թանգարան ժողովրդեան: Հատոր առաջին: Խմբագրութեամբ Տօքթօր Մ. Բ. Իւթիւճեանի աշակերտ օսմանեան եւ գաղղիոյ բժշկական ճեմարանաց, բժիշկ Կայսերական բանակի եւ արքունի պալատան: Վերնագիրը վերցված է շապիկից: Շապիկին՝ Առաջին տարի, թիւ 1 եւ 2: Յունուար 15 եւ փետրուար 15: Տիտղոսաթերթին՝ օտարալեզու գրություն: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Առաքել Բահաթրեանց (1884) ; Կենսագրութիւն Յարութիւն ամիրայի Պէզճեան (1884) գրքերին:
Շարվ.` 10x7 սմ։
61, 3 չհ. էջ, դիմանկ.։
File size: 17,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia