Դիտել փաստաթուղթը Childe Harold's pilgrimage
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիրկէ վէ անը մահվ իթմէնին չարէլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Չինական առասպելներ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս եղանակք տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս երգ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Չորսլեզուեան խօսակցութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք
Դիտել փաստաթուղթը Չօպան գըզլար