Դիտել փաստաթուղթը Օգտակար խօսակցութիւնք ընտանեաց կառավարութեան վերաբերեալ
Դիտել փաստաթուղթը Օդային սուրհանդակ
Դիտել փաստաթուղթը Օնանականութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օնանու մեղքը կամ գիջական ախտերու հետեւանքներ
Դիտել փաստաթուղթը Օն իքի շահիտլէր
Դիտել փաստաթուղթը Օսմանեան տաղաչափութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Օրական աղօթք ըստ պատկերի աւուրց եօթնեկաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ ամի տեառն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1852 նահանջ թուականի Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1853 ամի տեառն և ՌԳՃԲ - 1302 հայոց թուականին
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1854 ամի տեառն և ՌԳՃԳ – 1303 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1855 ամի տեառն և ՌԳՃԴ-1304 հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԵ-1305
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1856 նահանջ ամի տեառն և ՌՅԵ-1305 հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ 1306-ՌՅԶ հայոց թուականի (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԶ-1306 (Մոսկվա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն և ՌՅԶ-1306 Հայոց թուականի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1858 ամի տեառն եւ հայոց ՌՅԷ-1307
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ-1309
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺ-1310: ՃԵ տարի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ-1311 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ=1311
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ = 1312 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ -1312 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԳ (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԴ –1314 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԶ = 1316
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ – 1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԷ=1317 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1869 թուկանին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԸ – 1318
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 120 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԹ-1319 (1869, 67 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԺԹ=1319 (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս հայոց ՌՅԻ-1320
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻ-1320 (Թեոդոսիա)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 եւ հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԲ-ՌՅԻԳ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4366
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ=1323 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին հայոց 4367 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԳ-ՌՅԻԴ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4367
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ըստ բուն թուականին Հայոց 4368 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԻԵ-1325 (Կ. Պոլիս )
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԵ-ՌՅԻԶ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4368
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ=1325 (Վաղարշապատ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ տօմարաշինութեան ազգիս հայոց ՌՅԻԵ=1325 ևս և գուշակութիւնք օդոց (Երևան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի և ազգիս հայոց ՌՅԻԵ-1325
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԶ-1326 (Ռոստով)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ թուին Հայոց ՌՅԻԶ-ՌՅԻԷ եւ ըստ շրջանի Հայկին 4369
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց 3984 եւս և տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութեան Ազգիս Հայոց 3986 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԻԸ-1328-ՌՅԻԹ-1329 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց»
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4376-4377 եւ տոմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ գուշակումն օդոց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԼԴ-1334
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ սկզբնաւորութեան ազգիս հայոց... 3992 եւս եւ տօմարաշինութեան ազգիս ՌՅԼԴ-1334 ՌՅԼԵ-1335 եւ «Ծաղիկ ընտանեաց» յաւելուածով
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1888 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց 3995-3996 եւ տօմ. թուականին ՌՅԼԷ-1337
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1861 եւ Հայոց 3968 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1862 եւ Հայոց 3969 եւ տօմարին մերոյ-ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ամի Տեառն 1863 եւ Հայոց 3970
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1856 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1857 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԶ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԷ (Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Թիֆլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԸ (Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1860 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԹ (1859, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅժ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1861 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺ=1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1862 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԱ-1311
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ=1313
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ=1314
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ=1315 (8-րդ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ = 1316 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ=1316 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Ե տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԷ=1317
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1868 նահանջ թուին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ-1318 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ=1318
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1869 թուին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԸ = 1318 (1868, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ-1319
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ-1320 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ=1320 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1876 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԵ-1325 (Երուսաղեմ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4369 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1877 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԶ-1326
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4371 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԻԸ - 1328
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1879 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԸ-ՌՅԻԹ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ=1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4375 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԲ=1332
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին հայոց 4377-4378 եւ տօմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԴ-ՌՅԼԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1852 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԱ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1853 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԲ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1854 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԳ (Վենետիկ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1855 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԴ (Վենետիկ, 1854)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԲ (1862, տպ. Ռուբեն Քյուրքճյան)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (Դ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԺԷ (Զ տարի)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւն օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԲ-1322 (Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1858 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԷ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1859 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԸ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակ օդոց 1863 թուականին Քրիստոսի եւ Ազգիս Հայոց ՌՅԺԲ-1312
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1877
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ի թուին Քրիստոսի 1861 եւ Հայոց ՌՅԺ-1310
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց Հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1872 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԱ-1321
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց հայկազանց եւ գուշակութիւնք օդոց 1873 թուականին Քրիստոսի եւ ազգիս հայոց ՌՅԻԲ-1322
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վասն ամի տեառն 1854
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց վէ Մէվսիմնամէ 1887 սէնէյի իսավիյէսինէ մահսուս
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Օրէնք վայելուչ կենցաղավարութեան (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Օրը աստուածպաշտութեամբ անցընելու կերպը (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Օրիորդ Լագէնթինի
Դիտել փաստաթուղթը Օրհնութիւնք Հին Կտակարանաց եւ ծաղկաքաղ ի սաղմոսաց
Դիտել փաստաթուղթը Ֆալճըլըք եանի հէր քէսին պախթընը եախօտ նիյէթինի րագամլար վասէթասըյլա վէ թօհաֆ պիր թարզ իլէ պէյթլէրլէ պէյան էտէն պիր քիթապճըղազ տըր
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէլիչէ կամ որբ տղայ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆէնհէյմ կամ Առաքինութիւն վարձատրեալ (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիզիքական, ժողովրդագրական եւ քաղաքական աշխարհագրութիւն Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆիլտին
Դիտել փաստաթուղթը Ֆլավի
Դիտել փաստաթուղթը Ֆռանսերէն նոր քերական հանդերձ հայերէն բացատրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Ֆրանսերէն այբբենարան եւ սկզբնական ընթերցանութեան գիրք, այլ եւ այլ գործնական կրթութիւններով (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Ֆօսթ եւ Մարկրիտ