Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ռուսինեան, Նահապետ
Title: Ազգային հանգանակութիւն
Publisher (standardized): տպագր. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Քիւրքճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1865
Notes: Ատենախօսութիւն զոր յանուն դիւանին խօսէցաւ Ռուսինեան Էֆէնտին փոխանորդ ատենապետ Ազգային երեսփոխանաց ժողովին 1864 յուլիս 26-ի նիստին մէջ ի Կալաթա:
Տպարանի և տպագրության վայրի տվյալները վերցված են տիտղոսատի դարձերեսից: Հեղինակի և տարեթվի տվյալները վերցված են 6-րդ էջից:
Տպակից է՝ Ռւյ Պլաս (1873); Կանոնադրութիւն Ազգային ժողովին (1874) գրքերին:
Շարվ. 13,5x8 սմ։
148 էջ։
File size: 34,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia