Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Աբբայ
Title: Անիծեալն
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1875
Notes: Հեղինակ *** Աբբայ [Միշոն Ժան-Իպոլիտ]: Թարգմանեց Մ. Մամուրեան: Հատոր չորրորդ: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան:
Տպակից է` Անիծեալն: Հտ.1 (1875); Անիծեալն: Հտ.2 (1875); Անիծեալն: Հտ.3 (1875) գրքերին:
Շարվ. 15,5x10 սմ։
191, 1 չհ. էջ։
File size: 36,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia