Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք
Publisher (standardized): տպ. «Պուլղար գաթոլիկ»-ի
Publisher (as it is on book): Պուլղար գաթօլիք մաթպաասընտա թապ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Էդիրնե
Place (as it is on book): Էտիրնէ
Year of Publication: 1885
Notes: Միւթէրճիմի Մ. Կ. Գազազեան: Հանդուրժելի մտահոգութիւն կամ ճանապարհորդութիւն օդապարիկով: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Փունջք հատընտիր առակաց (1885); Հայր Աբրահամըն վէ Յովսէփ Գեղեցիկին (1879); Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր (1885) գրքերին:
Շարվ.` 11x8 սմ։
Բ, 78 էջ, նկ.։
File size: 16,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 852-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia