Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Ահարոնեան, Աւետիս
Title: Պատկերներ
Publisher (standardized): տպ. Վառվառե Գատցուկի
Publisher (as it is on book): Տպարան Վառվառէ Գատցուկի
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկուա
Year of Publication: 1900
Notes: Վերջին տարիների տաճկահայոց կեանքից: Բարձրապատիւ Հմայեակ վարդապետ Արշարունուն որդիական ակնածութեամբ նուիրում է հեղինակը: Հրատարակեց Վառվառէ Քանանեան:
Շարվ. 13x8 սմ։
338, 1 չհ. էջ:
File size: 43,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia