Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Առ Տէր Յովսէփ Պօրճօնեան աթոռակալ եւ ատենադպիր նախագահական
Publisher (standardized): տպ. Հենրի Գայոլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հ. Գայօլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1853
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Ազգին իրաւանցը պաշտպան մասնաւոր անձ մը.: Ստորագրողի տվյալը վերցված է գրքի վերջին էջից:
Շարվ. 17,5x12 սմ։
48 էջ։
File size: 12,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Սերեբ-73
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia