Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Րուզնամէ 1859 վէ տօմարըմըզ միւճիպինճէ ՌՅԸ սէնէսինէ մախսուս
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ռուբէն Քիւրքճեան պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: [1858]
Notes: Օրացույց 1859:
Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքում և «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտական ցանկում գրքի տպագրության տարեթիվ նշված է 1859:
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շարվ. 9x4 սմ։
71 չհ., գծափակ էջ, աղյուսակ:
File size: 9,92 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 345-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia