Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ատենագրութիւնք Ազգային ժողովոյ
Publisher (standardized): տպագր. Սիմոն Միքայելյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ս. Միքայէլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1875
Notes: Բացում 1875 ամին: Նիստ ԺԵ. : 7 նոյեմբեր 1875: Պաշտօնական հրատարակութիւնք ազգային պատրիարքարանի: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ նկար:
Շարվ.` 20x15 սմ։
(307-321) երկսյուն էջ։
File size: 5,20 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia