փակիր գրադարանի այս բաժինը Արիստիդէս Աթենացի
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք սրբոյն Արիստիդեայ իմաստասիրի Աթենացւոյ