փակիր գրադարանի այս բաժինը Օրբելի, Յովսեփ
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Դասատետր եկեղեցական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ կրօնագիտութեան ըստ ուղղափառ դաւանութեան Հայաստանեայց սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Աստուածաշունչ գրոց Հին Կտակարանի
Դիտել փաստաթուղթը Վարք տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)