փակիր գրադարանի այս բաժինը Արծրունի, Ս[ենեքերիմ]
Դիտել փաստաթուղթը Սամուէլ Մուրատեանի կտակի խնդիրը