Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բեխչետ, Աբդուլլահ Մոլլա
Բեխչետ, Մուստաֆա
Title: Քիթապը հէզար էսրար
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաաի Յովսէփ Գավաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ասիթանէ
Year of Publication: 1889
Notes: Իքինճի տէֆա թասհիհ օլունուպ վէ Սուրէթը վազիհանէտէ լիսանը թիւրքի վէ էրմէնի իւլ հրուֆ Օլարագ: Թապ Օլունտու: Թարգմ. արաբերենից՝ Պիտար Արապաճեան
Հազար գաղտնիք: Հեղինակների, թարգմանչի տվյալները և վերնագրի թարգմանությունը վերցված են Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Շապիկը զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար և օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 14x8 սմ։
Դ, (5-202) էջ:
File size: 129 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 703-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia