Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Բրեվօ Ապէ (Աբբայ)
Title: Մանօն Լեսքօ
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1872
Notes: Հեղինակ Ապէ Բրեվօ: Թարգմանեց Գր. Չիլինկիրեան: Տէր եւ հրատարակիչ՝ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Գ. Զարբհանալյանը տպագրության թվականը նշել է 1871:
Շարվ.` 17x10 սմ։
192 էջ։
File size: 57,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia