փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաֆթանճեան, Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն գիտութեանց եւ արուեստից, որ է բնական, բարոյական, պատմական ուսումնական ու արուեստական գիտելեաց համառօտ նկարագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Սուրբ Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Հին եւ Նոր կտակարանաց ստորին դասու համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Ս. Գրոց Հին եւ Նոր Կտակարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Սկզբնական ընթերցուածք գաղղիերէն եւ հայերէն