փակիր գրադարանի այս բաժինը Գելցէր, Հենրիկոս
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Հետազոտութիւն հայ դիցաբանութեան
Դիտել փաստաթուղթը Փաւստոս Բիւզանդ կամ հայկական եկեղեցւոյ սկզբնաւորութիւն