փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Կոստանդնուպօլսեցի
Դիտել փաստաթուղթը Երեւոյթ կրից