փակիր գրադարանի այս բաժինը Դաւթեան, Արիստակէս
Դիտել փաստաթուղթը Աղանդաւորք եւ մոլորութիւնք նոցա ի վարդապետութիւնս հաւատոյ