փակիր գրադարանի այս բաժինը Դոմինիկոս Աւգոստոս Սիպուր
Դիտել փաստաթուղթը Պատուիրանագիր Փարիզու արքեպիսկոպոսի առ ուխտ եւ առ հաւատացեալս իւրոյ վիճակին