փակիր գրադարանի այս բաժինը Դրէպէր, Ջօն Վիլիամ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մտաւոր զարգացման Եւրոպիոյ