փակիր գրադարանի այս բաժինը Եւսեբիոս Կեսարացի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եկեղեցւոյ յեղեալ յասորւոյն ի հայ ի հինգերորդ դարու