փակիր գրադարանի այս բաժինը Զակուռի, Մարկոս
Դիտել փաստաթուղթը Տեսչութիւն հովուական