փակիր գրադարանի այս բաժինը Թերճիմանեան, Համազասպ
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն հայոց (1864)