փակիր գրադարանի այս բաժինը Թագւորեան, Սերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Փորձ լեզուագիտական մի դրութեան յորում բովանդակի բացատրութիւն արմատոց այբուբենի տառից պատշաճեալ հայերէն լեզուի