Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Թէոդորեան, Սարգիս
Title: Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Ի Տպար. Վալտէրի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Ի Փարիզ
Year of Publication: 1857
Notes: Հատոր առաջին:
Շարագրեաց՝ Սարգիս վարդապետ Թէոդորեան գործակալ եւ վերատեսուչ վարժարանին ի Հնդիկս, ի Պատաւիոն եւ ի Փարիզ: Ի հայրապետութեան Ամենայն Հայոց Տեառն Ներսեսի եւ ի պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ Տեառն Յակոբայ:
Ի գրանոցի Ճ. Արամեան: Ա. Ղազիկյանը նշել է տպագր. Արամյան, տպարանը` Վալտեր:
Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսատի դարձերեսից:
Շարվ. 15x9 սմ։
Է, 643 էջ;
File size: 220 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia