փակիր գրադարանի այս բաժինը Ադամեան, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Շէքսպիր եւ իւր Համլէթ ողբերգութեան աղբիւրն ու քննադատութիւնները