փակիր գրադարանի այս բաժինը Թոփչեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի